1396/2/12

آزمون تستی فصل 11 علوم تجربی پایه هشتم | کانی‌ها

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه اسفند
شامل مباحث: فصل 11: کانی‌ها
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 12 اردیبهشت 96
  

کدام نمودار ارتباط بین عناصر، کانی و سنگ را بهتر نشان می‌دهد؟