1396/2/12

آزمون تستی فصل 11 علوم تجربی پایه هشتم | کانی‌ها

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: فصل 11: کانی‌ها
  تعداد سوالات: 18
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

فرض کنید در منطقه‌ای کوهستانی کانی‌هایی به رنگ زرد طلایی یافته‌اید و ابزار خاصی هم در دسترس ندارید. به کمک کدام ویژگی می‌توانید وجود طلا در آن را با احتمال بیشتری مشخص کنید؟