1396/9/14

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری حسابان (1) پایۀ یازدهم رشتۀ ریاضی و فیزیک - فصل اول: جبر و معادله (درس 1 تا 5)

حسابان (1) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل 1: جبر و معادله
درس 1: مجموع جملات دنباله‌های حسابی و هندسی
درس 2: معادلات درجه دوم
درس 3: معادلات گویا و گنگ
درس 4: قدر مطلق و ویژگی‌های آن
درس 5: آشنایی با هندسه تحلیلی
  تعداد سوالات: 50
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معادلهٔ ${{x}^{2}}-\frac{{{x}^{2}}}{\left| x \right|}=k$ دارای 4 جواب است. مجموعهٔ مقادیر k کدام است؟