1396/1/28

آزمون تستی درس 13 فارسی نهم | آشنای غریبان، میلاد گل

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 13: آشنای غریبان، میلادِ گل
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعداد جمله در کدام گزینه کمتر است؟