1398/4/29

سوالات چهارگزینه ای آمادگی امتحان پایانی هماهنگ املا و انشای فارسی ششم

فارسی و نگارش ششم دبستان
شامل مباحث: نیایش
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ساختمان همه‌ی کلمه‌ها از ریشه یک فعل ساخته شده است به جز .......