1399/2/9

آزمون مجازی شماره 2 نوبت دوم املا و انشای فارسی ششم دبستان | خرداد 1399

فارسی و نگارش ششم دبستان اردیبهشت
شامل مباحث:
فصل 1: آفرینش
فصل 2: دانایی و هوشیاری
فصل 3: ایران من
فصل 4: نام آوران
فصل 5: راهِ زندگی
فصل 6: علم و عمل
نیایش
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
بروزرسانی شده در 9 اردیبهشت 99
  

کدام واژه با سه واژه ی دیگر متفاوت است؟