{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

حسابان (1) 1399/11/11

آزمون مجازی حسابان (1) یازدهم | فصل 4: مثلثات (سری 4)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم ریاضی حسابان (1) اسفند
شامل مباحث:
فصل 4: مثلثات
درس 1: رادیان
درس 2: نسبت‌های مثلثاتی برخی زوایا
درس 3: توابع مثلثاتی
درس 4: روابط مثلثاتی مجموع و تفاضل زوایا
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 100 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی حسابان (1) یازدهم | فصل 4: مثلثات (سری 4)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 11 بهمن 1399
  

مقدار نسبت مثلثاتی $\tan ( - \frac{{23\pi }}{4})$ را به دست آورید.