{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_بهمن #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1399/10/8

آزمون تستی قرابت مفهومی فارسی یازدهم | نیمسال اول: درس 1 تا 8

فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی دی
شامل مباحث:
ستایش: لطف خدا
فصل 1: ادبیات تعلیمی
درس 1: نیکی
درس 2: قاضی بُست
فصل 2: ادبیات پایداری
درس 3: در امواج سند
درس 4: درس آزاد
درس 5: آغازگری تنها
فصل 3: ادبیات غنایی
درس 6: پروردۀ عشق
درس 7: باران محبّت
درس 8: در کوی عاشقان
  تعداد سوالات: 19
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 8 دی 1399
  

معنی واژه‌های «دغل- دون همّت- تیمار» در کدام گزینه کاملاً درست نیامده است؟

تعداد تست: 1618
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان