1396/7/10

آزمون تستی هندسه (1) پایه دهم رشته ریاضی فیزیک | فصل 2: درس چهارم- کاربردهایی از قضیۀ تالس و تشابه مثلث‌ها

هندسه (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
فصل دوم- قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن
درس چهارم: کاربردهایی از قضیۀ تالس و تشابه مثلث ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

ارتفاع وارد بر وتر یک مثلث قائم‌الزاویه را رسم کرده‌ایم. مساحت یکی از دو مثلثِ حاصل ۲ برابر مساحت مثلث دیگر است. اگر طول این ارتفاع برابر ۴ واحد باشد، مساحت مثلث اولیه چقدر است؟