سوالات درس زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور داخل کشور 1398

زبان و ادبیات فارسی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کم عمق و کم قطر شدن گودال‌های ناشی از سقوط شهاب سنگ در زمین به چه چیزی بستگی دارد؟