1396/9/14

آزمون تستی آمادگی کنکور سراسری ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (درس 1 تا 3)

ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی آبان
شامل مباحث:
فصل اول- هندسۀ تحلیلی و جبر
درس 1: هندسه تحلیلی
درس 2: معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه 2
درس 3: معادلات گویا و معادلات رادیکالی
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 14 آذر 96
  

اگر دو خط $2y-3x=1$ و $y=mx+5$ با هم موازی باشند، مقدار $m$ کدام است؟