1395/10/28

آزمون تستی درس 8 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | دو نامه

هدیه های آسمانی پنجم دبستان
شامل مباحث: درس 8: دو نامه
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

آيه «اِجتَنِبوا كَثيراً مِنَ الظَن» به كدام موضوع اشاره دارد؟