سوالات درس ریاضیات گروه آزمایشی علوم تجربی | کنکور خارج از کشور 1398

ریاضیات کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1398/6/10
  

معادلهٔ حرکت نوسانگر وزنه - فنر در $SI$ به‌صورت $x=0/05\cos 30t$ است. اگر بیشینه انرژی جنبشی آن $50mJ$ باشد، ثابت فنر چند نیوتون بر متر است؟