1396/2/6

آزمون تستی فصل 7 ریاضی ششم دبستان | تقریب

ریاضی ششم دبستان اردیبهشت
شامل مباحث: فصل 7: تقریب
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 6 اردیبهشت 96
  

در شکل زیر رأس قائمه‌ی یک مثلث قائم‌الزاویه روی مرکز دایره قرار گرفته است  انداز‌ه‌ی اضلاع مثلث مطابق شکل برابر 3، 4 و 5 سانتی‌متر است. مساحت دایره با روش گرد کردن با تقریب کمتر از 0/01 چقدر است؟