1396/10/25

سوالات تستی آمادگی کنکور سراسری جغرافیا (2) پایۀ یازدهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی | درس 2: انسان و ناحیه

جغرافیا (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی آبان
شامل مباحث:
فصل 1: ناحیه چیست
درس 2: انسان و ناحیه
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چرا جغرافی دان دست به ناحیه بندی می زند؟