1395/10/7

آزمون تستی درس 7 قرآن نهم

قرآن نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث: درس 7: سوره حدید و حشر، پیرمرد شامی و امام سجاد
  تعداد سوالات: 11
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
ثبت شده در 1395/10/7
  

ترجمه ترکیب «هُمُ الفائِزون» در کدام گزینه آمده است؟