{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (3) ریاضی 1401/12/5

آزمون فیزیک دوازدهم | شدت و تراز شدت صوت و اثر دوپلر

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی فیزیک (3) ریاضی دی
شامل مباحث: قسمت 6: مشخصه‌های موج
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 75 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون فیزیک دوازدهم | شدت و تراز شدت صوت و اثر دوپلر
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 5 اسفند 1401
  

شکل روبه‌رو، چشمۀ صوتی با بسامد ${f_0}$ را نشان می‌دهد که نسبت به یک ناظر (شنوندۀ) ساکن، در حال حرکت است. اگر بسامد صوتی که ناظر دریافت می‌کند، بیشتراز ${f_0}$ باشد، 

الف) چشمه به سمت راست حرکت می‌کند یا چپ؟
ب) نام این پدیده چیست؟