{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1397/06/30

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب علوم هشتم) | مهر ماه 1397

دوره اول متوسطه نهم علوم تجربی
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب علوم هشتم) | مهر ماه 1397
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 30 شهریور 1397