1397/6/30

آزمون آغازین ورودی ریاضی از پایه هشتم به نهم (دوره کتاب ریاضی هشتم) | مهر ماه 1397

ریاضی نهم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به اطلاعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجهٔ عملکرد سالیانهٔ یک بنگاه اقتصادی با 12 نفر کارمند و تولید سالیانهٔ 400 دستگاه هر کدام به ارزش $900,000=$ ریال، کدام است؟