1397/6/27

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه اول به دوم ابتدائی (دوره کتاب علوم اول دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی دوم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

در بیت «مکن عیبم که می‌کاهم چو ماه از تاب مهر او / که گر ماهی تب هجرش کشد کوهی شود کاهی» کدام آرایه‌ها وجود ندارد؟