1397/6/27

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه اول به دوم ابتدائی (دوره کتاب علوم اول دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی دوم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 30
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

کدام گزینه، ویژگی یاخته‌های درگیر در انعکاس عقب کشیدن دست محسوب می‌شود که در داخل نخاع، ناقل عصبی تحریکی آزاد می‌کنند؟