{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1402/03/4

امتحان نهایی درس زیست‌شناسی (3) رشته تجربی نوبت خرداد ۱۴۰۰

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) خرداد 1400
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
فصل 3: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
فصل 4: تغییر در اطلاعات وراثتی
فصل 5: از ماده به انرژی
فصل 6: از انرژی به ماده
فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی
فصل 8: رفتارهای جانوران
  تعداد سوالات: 56
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 90 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان نهایی درس زیست‌شناسی (3) رشته تجربی نوبت خرداد ۱۴۰۰
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون ترم دوم
ثبت شده در 4 خرداد 1402
  

رفتار نوک زدن جوجه کاکایی به منقار والد یک رفتار غریزی است که به طور کامل هنگام تولد در جانور ایجاد شده است.