{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1399/09/11

آزمون تکوینی هماهنگ زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی | ناحیه قروه: آذر 99

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) آبان
شامل مباحث:
فصل 1: مولکول‌های اطلاعاتی
فصل 2: جریان اطلاعات در یاخته
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تکوینی هماهنگ زیست شناسی (3) دوازدهم تجربی | ناحیه قروه: آذر 99
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 11 آذر 1399
  

در مقایسه مالتوز و لاکتوز در باکتری اشرشیاکلای کدام مورد درست است؟