{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

دین و زندگی (1) 1399/12/6

آزمون درس 9 تا 11 دین و زندگی دهم انسانی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی دین و زندگی (1) اسفند
شامل مباحث:
درس 9: آهنگ سفر
درس 10: اعتماد بر او (فقط انسانی)
درس 11: دوستی با خدا
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

آزمون درس 9 تا 11 دین و زندگی دهم انسانی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 6 اسفند 1399
  

با توجه به «آثار محبت به خداوند» چرا جهاد در راه خدا در برنامهٔ تمام پیامبران الهی بوده است؟ توضیح دهید.