{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_نوبت_اول #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

1397/04/11

آزمون تستی زیست‌شناسی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری - فصل 8: تولیدمثل نهان‌دانگان (گفتار 1- تولیدمثل غیرجنسی)

زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی اسفند
شامل مباحث:
فصل 8: تولید مثل نهان‌دانگان
گفتار 1: تولید مثل غیر جنسی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 11 تیر 1397
  

با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«بخشی که با شماره ................ نشان داده شده است، در نهان دانگان،................ »

تعداد تست: 1566
سطح سختی: آسان، متوسط و دشوار
مخصوص معلمان