{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1400/07/29

آزمون مجازی فصل 6 ریاضی (2) یازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) اسفند
شامل مباحث: فصل 6: حد و پیوستگی
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 45 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی فصل 6 ریاضی (2) یازدهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 29 مهر 1400
  

با استفاده از نمودار مقابل، مقادیر خواسته شده را در صورت وجود بدست آورید.

الف) $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ + }} f(x) = ............$
ب) $\mathop {\lim }\limits_{x \to  - {1^ - }} f(x) = ............$
ج) $\mathop {\lim }\limits_{x \to 0} f(x) = ............$