{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

هدیه‌های آسمانی 1397/06/9

آزمون تستی درس 15 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | بهمن همیشه بهار

دبستان پنجم هدیه‌های آسمانی فروردین
شامل مباحث: درس 15: بهمن همیشه بهار
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 8 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی درس 15 هدیه‌های آسمان پنجم دبستان | بهمن همیشه بهار
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 9 شهریور 1397
  

در 22 بهمن سال 1357 چه اتفاقی افتاده است؟