{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زیست شناسی (3) 1401/12/29

سوالات تستی فصل 7 زیست دوازدهم | فناوری های نوین زیستی

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم تجربی زیست شناسی (3) فروردین
شامل مباحث:
فصل 7: فناوری‌های نوین زیستی
گفتار 1: زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
گفتار 2: فناوری مهندسی پروتئین و بافت
گفتار 3: کاربردهای زیست فناوری
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 70 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی فصل 7 زیست دوازدهم | فناوری های نوین زیستی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 29 اسفند 1401
  

فعالیت ضد ویروسی اینترفرون ساخته شده با مهندسی پروتئین را با اینترفرون طبیعی مقایسه کنید.