{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

فیزیک (2) 1397/04/26

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 9-1 توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی فیزیک (2) آذر
شامل مباحث: قسمت 9: توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا
  تعداد سوالات: 10
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سؤالات تستی آمادگی کنکور سراسری فیزیک (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی | 9-1 توزیع بار الکتریکی در اجسام رسانا
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 26 تیر 1397
  

یک جسم رسانای دوکی شکل را که روی پایهٔ عایقی قرار دارد، توسط مولد وان‌دوگراف باردار می‌کنیم. اگر یک کرهٔ فلزی کوچک بدون بار را که دارای دستهٔ عایقی است با نقطهٔ A از جسم تماس داده و پس از جدا کردن به کلاهک یک الکتروسکوپ بدون بار، بچسبانیم، ورقه‌های الکتروسکوپ انحراف می‌یابند و با هم زاویهٔ $\alpha $ تشکیل می‌دهند. بار دیگر جسم دوکی شکل را به اندازهٔ دفعهٔ قبل دارای بار الکتریکی می‌کنیم و آزمایش را با کرهٔ فلزی بدون بار و الکتروسکوپ بدون بار، برای نقطهٔ B از جسم، تکرار می‌کنیم. اگر زاویهٔ بین…