{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جامعه شناسی (1) 1400/08/4

آزمون مجازی درس 2 و 3 جامعه شناسی دهم

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی جامعه شناسی (1) آبان
شامل مباحث:
درس 2: پدیده‌های اجتماعی
درس 3: جهان اجتماعی
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 30 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون مجازی درس 2 و 3 جامعه شناسی دهم
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: تست جمع‌بندی
ثبت شده در 4 آبان 1400
  

به ترتیب "یکی از روش های شناخت پدیده های ناشناخته"، "مصداق این بیت از سعدی: بنی آدم اعضای یکدیگرند" و "علت با یکدیگر عمل کردن اعضای یک موجود زنده" در کدام گزینه به درستی آمده است؟