{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ معاصر ایران 1399/12/13

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 10

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران آذر
شامل مباحث: درس 10: سقوط رضاشاه
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 10
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 13 اسفند 1399
  
جواد میربلوکی