گاما رو نصب کن!

{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جامع دروس 1399/04/3

آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان گلستان سال تحصیلی 97-1396

دوره اول متوسطه نهم جامع دروس خرداد 1396
شامل مباحث: ماهانه خرداد
  تعداد سوالات: 100
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 120 دقیقه

آزمون ورودی پایه دهم مدارس نمونه دولتی دوره دوم متوسطه استان گلستان سال تحصیلی 97-1396
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: ورودی مدارس نمونه
بروزرسانی شده در 3 تیر 1399