{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

تاریخ معاصر ایران 1399/12/15

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 6

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی تاریخ معاصر ایران آبان
شامل مباحث: درس 6: دورۀ دوم مشروطه (1288-1293 ش)
  تعداد سوالات: 25
  سطح دشواری: ساده
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 20 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

امتحان آنلاین تاریخ معاصر ایران | درس 6
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 15 اسفند 1399
  

به چه دلیل در نهضت عدالت خواهی و مشروطه طلبی مردم ایران، انحرافاتی بوجود آمد؟

جواد میربلوکی