{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی (2) 1397/05/20

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل دوم: هندسه (درس 3: تشابه مثلث ها)

دوره دوم متوسطه- نظری یازدهم علوم تجربی ریاضی (2) آذر
شامل مباحث:
فصل 2: هندسه
درس 3: تشابه مثلث‌ها
  تعداد سوالات: 20
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 60 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

آزمون تستی ریاضی (2) پایۀ یازدهم رشتۀ تجربی ویژۀ آمادگی کنکور سراسری | فصل دوم: هندسه (درس 3: تشابه مثلث ها)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 20 مرداد 1397
  

از تناسب $\frac{a+2b}{3a-b}=\frac{3}{4}$ نسبت $\frac{a}{b}$ کدام است؟