{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضیات گسسته 1398/12/22

سوالات آزمون تستی ریاضیات گسسته دوازدهم | اصل لانه کبوتری و تعمیم آن

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم علوم ریاضی ریاضیات گسسته اردیبهشت
شامل مباحث: درس 2: روش‌هایی برای شمارش
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 40 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات آزمون تستی ریاضیات گسسته دوازدهم | اصل لانه کبوتری و تعمیم آن
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 22 اسفند 1398
  

به چند طریق می‌توان با استفاده از اصل شمول و عدم شمول، 4 خودکار متفاوت را بین 3 نفر توزیع کرد به شرط آن‌که به هر نفر حداقل یک خودکار داده باشیم؟