{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

ریاضی 1401/05/4

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 5 (درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح)

دبستان سوم ریاضی بهمن
شامل مباحث: درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 25 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 5 (درس 4: واحد اندازه‌گیری سطح)
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 4 مرداد 1401
  

خانواده‌ی سحر می‌خواهند روی یکی از دیوارهای خانه کاغذ دیواری بزنند. اگر طول دیوار 8 متر و عرض آن 3 متر باشد، به چند متر مربع کاغذ دیواری برای پوشاندن سطح دیوار نیاز دارند؟