{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

جامعه شناسی (1) 1401/06/17

سوالات تستی جامعه شناسی 1 سال دهم رشته انسانی | درس 2: پدیده های اجتماعی

دوره دوم متوسطه- نظری دهم ادبیات و علوم انسانی جامعه شناسی (1) مهر
شامل مباحث: درس 2: پدیده‌های اجتماعی
  تعداد سوالات: 15
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد
  مدت پاسخگویی: 15 دقیقه

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

سوالات تستی جامعه شناسی 1 سال دهم رشته انسانی | درس 2: پدیده های اجتماعی
پیش نمایش صفحه اول فایل
نوع: آزمون چهارگزینه‌ای
ثبت شده در 17 شهریور 1401
  

به ترتیب، ارزش ها و هنجارها از جنس کدام موارد هستند؟