{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه گنبد کاووس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه گنبد کاووس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه گنبد کاووس

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401 خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401 خرداد 1400 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400 دی 1398 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400

آزمون ورودی مدارس نمونه، تیزهوشان، شاهد و مدارس خاص

فروردین 1398 اردیبهشت 1398 مهر 1397 آبان 1397 آذر 1397 بهمن 1397 اسفند 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1400 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401
مدارس ناحیه گنبد کاووس
حوضه ابریز چیست؟؟؟؟...
توسط الناز محمدزاده در 15 آذر
میشه عمق سطح ایستابی رو توضیح بدید
توسط ثمین خدادادی در 15 آذر
الگوی 4 ، 1- ، 4- ، 5- را ادامه دهید
توسط محدثه داودی مهر در 15 آذر