{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 یزد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1402 اردیبهشت 1399 خرداد 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 95

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400 دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1402 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96 دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

المپیادهای علمی و مسابقات دانش آموزی

آبان 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397 خرداد 1396

آزمون پیشرفت تحصیلی

فروردین 1397 آذر 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1394 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1398 دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401
مدارس ناحیه 1 یزد
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
توسط saba zirak roodi در 20 خرداد
طیف نشر خطی چیست؟؟؟؟؟؟؟
توسط Mani Ovisiy در 20 خرداد
دوستان من تا الان بیشتر امتحانام رو بین 18 و 19 نمره…
توسط ابوالفضل پورصالحی در 20 خرداد
میشه پاسخ بدید. مهمهههه
توسط ماریا اسدپور در 20 خرداد