{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش منطقه 9 تهران صفحه اختصاصی آموزش و پرورش منطقه 9 تهران در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش منطقه 9 تهران

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395 دی 1393

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400 خرداد 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس منطقه 9 تهران
باز های آلی DNA خطی و DNA حلقوی
توسط مهنا سارلی در 10 مهر
خواندن دروس هشتم و نهم
توسط ملیکا هستم در 10 مهر
آمادگی دهم تجربی برای کنکور
توسط محدثه رضایی در 10 مهر