{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه چابکسر صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه چابکسر در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه چابکسر

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395
مدارس ناحیه چابکسر
حلقه بنزنی جزء گروه های عاملی هست؟
توسط Shabnam Dara در 30 شهریور
تفاضل بین مجموعه ها....
توسط تینا شخمگر در 30 شهریور
برق آبییییییییییییییی
توسط Ph NRSG در 30 شهریور
سلام میشه لطفاا اینو توضیح دهید
توسط مهلا صالحی در 30 شهریور