{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه بشاگرد صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه بشاگرد در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه بشاگرد

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402
مدارس ناحیه بشاگرد
مجموعه های برابر را توضیح دهید
توسط مبین دوستی در 10 مهر
مجموعه رو توضیح میشه بدید؟
توسط مبین دوستی در 10 مهر
سوال جالب برای سر کلاس اقتصاد
توسط سارینا ممبینی در 10 مهر
کتاب کار ششم..........
توسط دیانا قادری در 9 مهر
الگوی 1.4.20.120چند میشود
توسط Amir Hajizadeh در 9 مهر