{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه سیریک صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سیریک در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سیریک

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1399 دی 1398
مدارس ناحیه سیریک
مجموعه های برابر را توضیح دهید
توسط مبین دوستی در 10 مهر
مجموعه رو توضیح میشه بدید؟
توسط مبین دوستی در 10 مهر
سوال جالب برای سر کلاس اقتصاد
توسط سارینا ممبینی در 10 مهر
کتاب کار ششم..........
توسط دیانا قادری در 9 مهر
الگوی 1.4.20.120چند میشود
توسط Amir Hajizadeh در 9 مهر