{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه شیبکوه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه شیبکوه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه شیبکوه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 96 شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398
مدارس ناحیه شیبکوه
چرا در کره زمین. زمین به لرزه می اید
توسط عرفان بحری در 16 آذر
درسم خیلی خوب بود اما بد شدهه
توسط محمدمتین یزدی در 16 آذر
انواع هیدروکربن ها را نام ببرید
توسط سجاد عادلی در 16 آذر
عمق قسمت خمیری کره چند کیلومتر است
توسط عرفان بحری در 16 آذر
هسته را تعریف کنید و بگویی
توسط fateme hamzenataj در 16 آذر