{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه 2 بندرعباس

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397 دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1396 اردیبهشت 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

آذر 1400 دی 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

شهریور 1398
مدارس ناحیه 2 بندرعباس
مجموعه های برابر را توضیح دهید
توسط مبین دوستی در 10 مهر
مجموعه رو توضیح میشه بدید؟
توسط مبین دوستی در 10 مهر
سوال جالب برای سر کلاس اقتصاد
توسط سارینا ممبینی در 10 مهر
کتاب کار ششم..........
توسط دیانا قادری در 9 مهر
الگوی 1.4.20.120چند میشود
توسط Amir Hajizadeh در 9 مهر