{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_مهر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه سروستان صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه سروستان در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه سروستان

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399
مدارس ناحیه سروستان
فرآورده را تعریف کنید.
توسط محمدرضا علیزاده در 30 مهر
تفاوت ترکیبات مولکولی و یونی چیست؟
توسط امیرعباس جمشیدیان در 30 مهر
مراحل تغییرات سوختن شمع؟
توسط محمد شمس آبادی در 30 مهر