آموزش و پرورش ناحیه آباده صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه آباده در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه آباده

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395 دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1397
مدارس ناحیه آباده
چگونه کارت ورود به جلسه نمونه را دریافت کنم؟
توسط BE WITH GOD BE KING باخدا باش پادشاهی کن در 17 تیر
سست کره چیست؟
توسط ریحانه خالقی در 17 تیر
پیدا کردن نقطه تقاطع دو خط
توسط مرتضی همتی در 17 تیر