{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه ایذه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ایذه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ایذه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401 دی 1400 دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

تیر 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399
مدارس ناحیه ایذه
مجموعه های برابر را توضیح دهید
توسط مبین دوستی در 10 مهر
مجموعه رو توضیح میشه بدید؟
توسط مبین دوستی در 10 مهر
سوال جالب برای سر کلاس اقتصاد
توسط سارینا ممبینی در 10 مهر
کتاب کار ششم..........
توسط دیانا قادری در 9 مهر