{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم #مدرسه_یاب #آزمون‌ساز

آموزش و پرورش ناحیه ایذه صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه ایذه در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه ایذه

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1394

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1398

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400 دی 1399 دی 1398 دی 1397

آزمون هماهنگ نوبت دوم

تیر 1400

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1399
مدارس ناحیه ایذه
طراحی چیست؟...........
توسط اِلسا آفرینش در 15 تیر
حالت تصادفی بروز 2ⁿ در طی عملیات صعودی-نزولی.
توسط محمدرضا هاشم زاده در 15 تیر
برای حل بقیه سوال ، دچار مشکل شدم.
توسط محمدرضا هاشم زاده در 15 تیر
سوال در مورد بحث احتمال ؟!
توسط محمدرضا هاشم زاده در 15 تیر