{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه طبس صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه طبس در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه طبس

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97 دی 96

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1398 اردیبهشت 1397 خرداد 1397

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 97

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396 دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1396

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1394

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1402 خرداد 1396

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401
مدارس ناحیه طبس
قلمرو زبانی دستور کلمات
توسط سبحان حسنوند در 16 آذر
جای خالی را پر کنید.....
توسط MOHAMMAD HOSEIN SHAFIZADE در 16 آذر
فرق اتم مولکول ترکیب و عنصر
توسط ded player در 16 آذر
سوال دارم?‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
توسط Bahram Arab khazaeli در 16 آذر
یک عد گوشواره که از طلا و نقره
توسط محمد امین احدی در 16 آذر