{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

آموزش و پرورش ناحیه خداآفرین صفحه اختصاصی آموزش و پرورش ناحیه خداآفرین در گاما

نمونه سوالات مرکز سنجش آموزش و پرورش ناحیه خداآفرین

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1399

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1395

آزمون هماهنگ نوبت دوم

خرداد 1401

آزمون هماهنگ نوبت اول

دی 1400
مدارس ناحیه خداآفرین
حلقه بنزنی جزء گروه های عاملی هست؟
توسط Shabnam Dara در 30 شهریور
تفاضل بین مجموعه ها....
توسط تینا شخمگر در 30 شهریور
برق آبییییییییییییییی
توسط Ph NRSG در 30 شهریور
سلام میشه لطفاا اینو توضیح دهید
توسط مهلا صالحی در 30 شهریور