{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

قرآن 1401/10/28

آزمون مداد کاغذی درس 1 تا 5 قرآن دوم دبستان راشد

دبستان دوم قرآن خراسان رضوی زاوه راشد آذر 1401

آزمون کلاسی قرآن دوم دبستان راشد | درس 1 تا درس 5
مناسب جهت ارزشیابی کلاسی
میتنی برفعالیتهای یادگیری ونوین آموزشی
جالب برای چاپ

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پاسخنامه تشریحی در پایان فایل آزمون قرار دارد.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

آزمون مداد کاغذی درس 1 تا 5 قرآن دوم دبستان راشد
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 4

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : ارزشیابی مستمر
بازدید : 496
ثبت شده در 1401/10/28
علی رجبی