{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

علوم تجربی 1401/10/4

طرح درس، نکات آموزشی و سناریوی تدریس علوم تجربی هشتم | فصل 15: شکست نور

دوره اول متوسطه هشتم علوم تجربی اردیبهشت 1401

برخی از اهداف درس: دانش آموزان...

✅ با پدیده شکست نور به طور عملی و با انجام آزمایش آشنا شوند.
✅ با عدسی‌ها و اهمیت آنها در زندگی روزمرّه و برخی ابزارها آشنا شوند.
✅ کانون عدسی همگرا را بتوانند با آزمایش ساده‌ای پیدا کنند.
✅ با شکست نور در منشور آشنا شوند و با انجام آزمایش بتوانند گزارشی از مسیر نور در یک منشور ارائه دهند.

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

طرح درس، نکات آموزشی و سناریوی تدریس علوم تجربی هشتم | فصل 15: شکست نور
پیش نمایش صفحه اول فایل
تعداد صفحات فایل : 9

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

نوع آزمون : طرح درس
بازدید : 431
بروزرسانی شده در 1401/10/4